Knjiga vsebuje 9 delovnih strani. Oblikovana je tako, da otroka spodbuja k spoznavanju in učenju novih oblik, števil, razvrzščanju in urejanju, hkrati pa razvija kretivno igro in fino motoriko.