Varovanje zasebnosti

Ponudnik zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene obveščanja o poteku naročila, ter za obveščanje o novih izdelkih in akcijah, v kolikor kupec na to pristane. Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Zakonom o zavarovalništvu. Ponudnik zagotavlja, da bodo podatki obiskovalcev uporabljeni le v namen nemotenega poteka naročil in ne bodo predani tretji osebi.

Ponudnik si pridržuje pravico do stika s kupcem, v primeru težav ali nejasnosti pri naročilu. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne prevzemamo odgovornosti.