VRAČILA IN POVRAČILA

  1. PRAVICE DO ODSTOPA OD NAKUPA IN VRAČILO BLAGA V 45- DNEH

Kupec ima pravico, da v 15-dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Zadošča tudi, da kupec ponudnika o odstopu od pogodbe obvesti na elektronski naslov narocanje@smartibook.si, Za vračilo blaga ima nato kupec dodatnih 30 dni časa.

Kupec mora ob vrnitvi priložiti kopijo računa. Kupec je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. Prejeto blago mora biti vrnjeno nepoškodovano in v nespremenjeni obliki.

Ponudnik je kupcu v roku 15-dni od prejema vrnjenega blaga dolžan vrniti celotno kupnino.

 

  1. MNENJA, PRITOŽBE IN SPORI

Kupec lahko svoja mnenja, pritožbe, spore, komentarje in ugovore naslavlja na sedež podjetja SMARTI BOOK d.o.o, Nazorjeva ulica 8, 4000 Kranj ali na elektronski naslov narocanje@smartibook.si.

Morebitne pritožbe ponudnik rešuje v imenu dobrega poslovnega sodelovanja, zato bo kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave. V primeru, da morebitnega nastalega spora uporabnik in ponudnik ne rešita sporazumno z metodo reševanja pritožb, je za medsebojne spore pristojno sodišče v Kranju.

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova narocanje@smartibook.si. Postopek je zaupen.

Ponudnik bo v osmih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Smartibook, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

  1. GARANCIJE IN REKLAMACIJE

Garancije

Pri uveljavljanju garancije vseh izdelkov ponudnika velja enoletna garancija. Kupec lahko garancijo uveljavlja zgolj in samo neposredno pri proizvajalcu.

Ponudnik je dolžan vsako garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga. Če tega ne stori mora artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom. Pri vračilu blaga z namenom uveljavljanja garancije, mora kupec vedno priložiti kopijo računa.

Kupec lahko blago za uveljavljanje garancije vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga po vnaprejšnjem dogovoru s prodajalcem vrne na stroške prodajalca. Pošiljk z odkupnino, ki niso rezultat dogovora med ponudnikom in kupcem, ponudnik ne sprejema.

Garancija ne velja pri nastalih mehanskih spremembah na izdelku, ki so posledica nepravilnega ali malomarnega ravnanja z izdelkom.

Reklamacije

Reklamacija se upošteva, če izdelek nima lastnosti, ki jih je prodajalec ob prodaji obljubil, če so bili poslani napačni izdelki oziroma, če izdelek kakorkoli odstopa od naročila. Če je reklamacija upravičena, bo ponudnik izdelek zamenjal ali popravil ter ga na svoj strošek poslal kupcu. Če je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, bo izdelek poslan nazaj kupcu na njegove stroške. Kupec lahko blago v reklamacijo vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga po vnaprejšnjem dogovoru s prodajalcem vrne na stroške prodajalca. Pošiljk z odkupnino, ki niso rezultat dogovora med ponudnikom in kupcem, ponudnik ne sprejema.

Prodajalec si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

  • Če blago ni bilo vrnjeno v originalni embalaži,
  • če k artiklom ni priložena vsa oprema, ki je bila stranki posredovana ob nakupu ter garancijski list;

V primeru, da je reklamacija neupravičena, bo prodajalec izdelek vrnil kupcu na njegov račun. Za vsa dodatna vprašanja ali informacije v zvezi z vračilom blaga na pišite na narocanje@smartibook.si.

Poškodbe pri transportu

Če kupec prejme poškodovano pošiljko je dolžan prinesti celotno pošiljko na lokalni center pogodbenega dostavnika in tam izpolniti uradni zapisnik o poškodbi pošiljke. Prodajalec in njegov izbrani pogodbeni dostavnik bosta poskrbela, da bo reklamacija čimprej rešena.